Taak voorwaarden en voorkeuren instellen

 

Bepaal wie welke taak op zich kan nemen via taak voorwaarden (bv. contact moet actief lidmaatschap hebben) en schakel taak voorkeuren in (bv. maximale afstand van activiteit) om rekening te houden met voorkeuren van je vrijwilligers. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Open de module 'beheer agenda'.

 2. Klik bovenaan op het tab 'taken' en vervolgens op het subtab 'taak instellingen'.

 3. Klik rechts van de gewenste taak op 'voorwaarden en voorkeuren'.

  • Let op: Je dient per taak de voorwaarden en voorkeuren in te stellen.

  • De taken die er verschijnen kun je beheren in de module 'instellingen' < 'contactfuncties' <'activiteitsfuncties'.
 4. In het venster dat opent kun je de volgende zaken beheren:

  1. Voorwaarden: Voeg één of meerdere voorwaarden toe om te bepalen wie welke taak op zich kan nemen.

  2. Maximum aantal taken in tijdsinterval: Bepaal hoe vaak een contact dit type taak kan vervullen binnen een bepaald interval.

  3. Voorkeuren: Voeg toe om gebruikers toe te laten hun voorkeuren te bepalen wat betreft beschikbaarheid, hoeveelheid taken, ...

  4. Optimalisatie: Voeg toe om te bepalen welk contact het meest geschikt is om de taak uit te voeren. Op basis van optimalisaties krijgen contacten een score die aangeeft wie het meest geschikt is om een taak uit te voeren.

Onder 'mijn taakvoorkeuren beschrijving' kun je een gepersonaliseerd tekstje toevoegen dat wordt weergegeven op de pagina waar de eindgebruiker zijn/haar voorkeuren of beschikbaarheden kan opgeven.

Was this helpful?
Over de module beheer agenda
Waarom de agendamodule gebruiken?
Agenda maken
Activiteiten toevoegen
Activiteiten kopiëren
Groepen linken aan activiteit
Taken toevoegen aan activiteit
Herinneringen versturen voor activiteiten
Zichtbaarheid van een activiteit
Aanwezigheden opvragen
Meerdere wedstrijden importeren
Agenda bewerken
Activiteit aanpassen
Status activiteiten (actief / inactief) in bulk aanpassen
Privacy activiteiten in bulk aanpassen
Instellingen aanwezigheden aanpassen in bulk
Activiteiten in bulk verwijderen
Agenda synchroniseren
Wedstrijden synchroniseren
Agenda beheren
Activiteiten filteren
Kleuren bepalen
Agenda weergave bepalen
Agenda communiceren
Agenda / planning communiceren via de app
Agenda / planning communiceren via de website
Activiteiten promoten
Notificaties en herinneringen instellen
Agenda exporteren
Taken plannen / beheren
Taken toevoegen / bewerken
Taak voorwaarden en voorkeuren instellen
Overzicht taken raadplegen
Taken communiceren
Taken exporteren
Taken verwijderen
FAQ
Extra contact toevoegen aan activiteit
Werken met A en B teams