Activiteit aanpassen

Om een activiteit aan te passen, ga je als volgt te werk:

 1. Open de module 'beheer agenda'.

 2. Klik de activiteit open die je wenst aan te passen.

 3. Klik links onderaan op 'activiteit aanpassen'.

 4. Maak de gewenste aanpassingen.

 5. Klik vervolgens links onderaan op 'activiteit opslaan'.

 6. Indien gevraagd (wanneer het over een herhaalde activiteit gaat), selecteer je een update type.

  • Enkel deze activiteit aanpassen

  • Alle toekomstige activiteiten aanpassen: betekent dat je de aanpassing wenst door te voeren voor alle activiteiten in de reeks.

  • Alle toekomstige activiteiten overschrijven: betekent dat je de aanpassing wenst door te voeren voor alle activiteiten in de reeks, ook voor activiteiten in de reeks waar je eerder aanpassingen aan hebt gemaakt. 

 

Was this helpful?
Over de module beheer agenda
Waarom de agendamodule gebruiken?
Agenda maken
Activiteiten toevoegen
Activiteiten kopiëren
Groepen linken aan activiteit
Taken toevoegen aan activiteit
Herinneringen versturen voor activiteiten
Zichtbaarheid van een activiteit
Aanwezigheden opvragen
Meerdere wedstrijden importeren
Agenda bewerken
Activiteit aanpassen
Status activiteiten (actief / inactief) in bulk aanpassen
Privacy activiteiten in bulk aanpassen
Instellingen aanwezigheden aanpassen in bulk
Activiteiten in bulk verwijderen
Agenda synchroniseren
Wedstrijden synchroniseren
Agenda beheren
Activiteiten filteren
Kleuren bepalen
Agenda weergave bepalen
Agenda communiceren
Agenda / planning communiceren via de app
Agenda / planning communiceren via de website
Activiteiten promoten
Notificaties en herinneringen instellen
Agenda exporteren
Taken plannen / beheren
Taken toevoegen / bewerken
Taak voorwaarden en voorkeuren instellen
Overzicht taken raadplegen
Taken communiceren
Taken exporteren
Taken verwijderen
FAQ
Extra contact toevoegen aan activiteit
Werken met A en B teams