Waarom werken met aanwezigheden

Wil je als beheerder een overzicht hebben van de aanwezigheden van een bepaald contact, groep of evenement? Dat kan aan de hand van de module "beheer aanwezigheden".

Leden kunnen hun aanwezigheid ingeven voor elke activiteit en brengen hierbij automatisch de verantwoordelijke van de activiteit op de hoogte van hun aanwezigheid.

Vervolgens kan de verantwoordelijke de aanwezigheden bekijken, aanpassen én het aanwezigheidspercentage van elk individu bekijken.

Twizzit biedt naast aanwezigheden ook de mogelijkheid inschrijvingen op te vragen voor een activiteit. Een activiteit kan slechts van één van beide systemen gebruik maken. Gebruik de juiste tool voor de juiste omstandigheden. 

Gebruik aanwezigheden indien je enkel wenst te weten of iemand aanwezig zal zijn of niet.

Gebruik inschrijvingsformulieren indien je meer informatie wenst op te vragen. Inschrijvingen laten je ook toe betalingen toe te voegen en inkomtickets te gebruiken. Meer informatie hierover vind je in de module inschrijvingsformulieren.

Was this helpful?
Over de module beheer aanwezigheden
Waarom werken met aanwezigheden
Instellingen vooraf
Instellen van wie aanwezigheden worden bijgehouden
Aanwezigheidstypes bepalen
Toegangen aanwezigheden bepalen
Instellen wie meldingen ontvangt van aangepaste aanwezigheden
Aan de slag met aanwezigheden
Overzicht van aanwezigheden raadplegen
Activiteit met aanwezigheden inplannen
Standaard aanwezigheid status aanpassen
Maximum aanwezigheden instellen
Aanwezigheden ingeven
Aanwezigheden ingeven als eindgebruiker (voor jezelf)
Aanwezigheden ingeven als begeleider (voor mezelf of een ander groepslid)
Aanwezigheden ingeven als beheerder
Aanwezigheden analyseren
Aanwezigheden exporteren