Aanwezigheden ingeven als beheerder

Ben je beheerder en wil je aanpassingen doen in de aanwezigheden van leden? Hiervoor kan je op twee verschillende manieren te werk gaan. 

Enerzijds kan je dit doen aan de hand van de module "beheer aanwezigheden" door volgende stappen te volgen: 

  1. Open de module "beheer aanwezigheden"
  2. Zoek op basis van groep, contact of evenement de gewenste activiteit op
  3. Selecteer het correcte vakje
  4. Kies de gewenste aanwezigheidstatus.

Anderzijds kan je dit ook doen in de module "beheer agenda". In dit geval, ga je best als volgt te werk: 

  1. Open de module "beheer agenda"
  2. Zoek de gewenste activiteit en open deze
  3. Klik op de tab "aanwezigheden"
  4. Klik op het vakje naast de naam van de persoon waarvoor je de aanwezigheid wenst aan te passen
  5. Selecteer de gewenste aanwezigheidstatus.
Was this helpful?
Over de module beheer aanwezigheden
Waarom werken met aanwezigheden
Instellingen vooraf
Instellen van wie aanwezigheden worden bijgehouden
Aanwezigheidstypes bepalen
Toegangen aanwezigheden bepalen
Instellen wie meldingen ontvangt van aangepaste aanwezigheden
Aan de slag met aanwezigheden
Overzicht van aanwezigheden raadplegen
Activiteit met aanwezigheden inplannen
Standaard aanwezigheid status aanpassen
Maximum aanwezigheden instellen
Aanwezigheden ingeven
Aanwezigheden ingeven als eindgebruiker (voor jezelf)
Aanwezigheden ingeven als begeleider (voor mezelf of een ander groepslid)
Aanwezigheden ingeven als beheerder
Aanwezigheden analyseren
Aanwezigheden exporteren