Wat zijn actieplannen?

Een actieplan is een middel om op een gestructureerde manier gedetailleerde informatie over bepaalde onderwerpen te verzamelen bij de deelnemende organisaties, binnen een bepaald tijdschema.

In praktijk is het uitreiken van subsidies een van de meest populaire toepassingen waarbij de deelnemende partijen op verschillende criteria gequoteerd worden om in aanmerking te komen voor een subsidie. Het verzamelen en opvolgen van deze informatie verloopt eenvoudig via een actieplan. Verder kunnen actieplannen voor verschillende doeleinden gebruikt worden, zoals voor Fair Play, investering in jeugd, etc. Daarom kunnen actieplannen je helpen om beleidsbeslissingen in de praktijk door te voeren.

Was this helpful?
Over de module actieplannen
Wat zijn actieplannen?
Waarom actieplannen gebruiken?
Een actieplan opstarten
Een nieuw actieplan aanmaken
Een actieplan opstellen
Over een actieplan opstellen
Een actieplan bewerken
Structuur actieplan
Een categorie toevoegen
Een vraag toevoegen aan een categorie
Cycli toevoegen
Project details
Actieplan (des) activeren / bewerkbaar maken
Een actieplan bewerken
Over een actieplan bewerken
Een categorie bewerken / verwijderen
Een vraag bewerken / verwijderen
Een cyclus bewerken / verwijderen
Actieplannen invullen en goedkeuren
Over actieplannen invullen en goedkeuren
Een actieplan raadplegen als deelnemende organisatie
Een actieplan invullen als deelnemende organisatie
Vragen goed / afkeuren als actieplan beheerder
Actieplannen analyseren
Over actieplannen analyseren
Een actieplan analyseren als beheerder