Een actieplan analyseren als beheerder

Als actieplan beheerder kan je eenvoudig een overzicht raadplegen van de antwoorden van je deelnemende organisaties, per actieplan.

  • Ga naar 'beheer', 'beheer actieplannen'.

  • Klik het actieplan aan waarvoor je de resultaten wil analyseren.

  • Bij de tab 'overzicht' vind je als beheerder een overzicht van de antwoorden van je deelnemende organisaties. De weergave loopt als volgt.

    • rij: de deelnemende organisaties van het actieplan

    • kolommen: de status/score per categorie

  • De 'cyclus' die je wil analyseren kan je rechts bovenaan aanpassen.

  • Klik op 'herberekenen' om de puntentelling te herberekenen, indien je met een puntentelling werkt.

Was this helpful?
Over de module actieplannen
Wat zijn actieplannen?
Waarom actieplannen gebruiken?
Een actieplan opstarten
Een nieuw actieplan aanmaken
Een actieplan opstellen
Over een actieplan opstellen
Een actieplan bewerken
Structuur actieplan
Een categorie toevoegen
Een vraag toevoegen aan een categorie
Cycli toevoegen
Project details
Actieplan (des) activeren / bewerkbaar maken
Een actieplan bewerken
Over een actieplan bewerken
Een categorie bewerken / verwijderen
Een vraag bewerken / verwijderen
Een cyclus bewerken / verwijderen
Actieplannen invullen en goedkeuren
Over actieplannen invullen en goedkeuren
Een actieplan raadplegen als deelnemende organisatie
Een actieplan invullen als deelnemende organisatie
Vragen goed / afkeuren als actieplan beheerder
Actieplannen analyseren
Over actieplannen analyseren
Een actieplan analyseren als beheerder