Actieplan (des) activeren / bewerkbaar maken

Om als beheerder een actieplan te (de)activeren ga je als volgt te werk.

  1. Ga naar ‘beheer’, ‘beheer actieplannen’.

  2. Klik op het actieplan dat je wenst te activeren.

  3. Ga naar ‘instellingen’ en vervolgens naar ‘project details’.

  4. Bij ‘actief’ schuif je het bolletje naar rechts om het actieplan te activeren en naar links om het te deactiveren.

  5. Klik op ‘opslaan’.

Om het actieplan bewerkbaar te maken, moet je per vraag bij de instellingen het vakje ‘bewerkbaar’ aanvinken.

Was this helpful?
Over de module actieplannen
Wat zijn actieplannen?
Waarom actieplannen gebruiken?
Een actieplan opstarten
Een nieuw actieplan aanmaken
Een actieplan opstellen
Over een actieplan opstellen
Een actieplan bewerken
Structuur actieplan
Een categorie toevoegen
Een vraag toevoegen aan een categorie
Cycli toevoegen
Project details
Actieplan (des) activeren / bewerkbaar maken
Een actieplan bewerken
Over een actieplan bewerken
Een categorie bewerken / verwijderen
Een vraag bewerken / verwijderen
Een cyclus bewerken / verwijderen
Actieplannen invullen en goedkeuren
Over actieplannen invullen en goedkeuren
Een actieplan raadplegen als deelnemende organisatie
Een actieplan invullen als deelnemende organisatie
Vragen goed / afkeuren als actieplan beheerder
Actieplannen analyseren
Over actieplannen analyseren
Een actieplan analyseren als beheerder