Een nieuw actieplan aanmaken

Wanneer een nieuw actieplan aanmaken?

Als beheerder maak je een nieuw actieplan aan enkel wanneer het over een nieuw onderwerp of een nieuwe verzameling van vragen gaat. Anders gezegd, gaat het over dezelfde vragen, dan werk je beter met een bestaand formulier. Zo vermijd je duplicaten, met tijdwinst als resultaat.

Hoe een nieuw actieplan aanmaken?

  1. Ga naar ‘beheer’ en klik vervolgens op ‘beheer actieplannen’.

  2. Klik op de ‘+’ knop onderaan rechts om een nieuw actieplan aan te maken.

  3. Bij ‘titel’ geef je de naam van je actieplan in.

  4. Bij ‘beschrijving’ beschrijf je kort het actieplan en haar doel.

  5. Bij ‘actief’ bepaal je of je het actieplan zichtbaar maakt voor / kan delen met de deelnemende organisaties.

    • Let op! Zolang het actieplan op niet actief staat, kun je het niet delen met de deelnemende organisaties en is het dus ook niet zichtbaar voor hen.

  6. Klik op ‘opslaan’ om het actieplan te bewaren.

De module actieplannen is enkel beschikbaar voor de admin(s) na het toekennen van toegang via de module ‘toegang beheren’.

Was this helpful?
Over de module actieplannen
Wat zijn actieplannen?
Waarom actieplannen gebruiken?
Een actieplan opstarten
Een nieuw actieplan aanmaken
Een actieplan opstellen
Over een actieplan opstellen
Een actieplan bewerken
Structuur actieplan
Een categorie toevoegen
Een vraag toevoegen aan een categorie
Cycli toevoegen
Project details
Actieplan (des) activeren / bewerkbaar maken
Een actieplan bewerken
Over een actieplan bewerken
Een categorie bewerken / verwijderen
Een vraag bewerken / verwijderen
Een cyclus bewerken / verwijderen
Actieplannen invullen en goedkeuren
Over actieplannen invullen en goedkeuren
Een actieplan raadplegen als deelnemende organisatie
Een actieplan invullen als deelnemende organisatie
Vragen goed / afkeuren als actieplan beheerder
Actieplannen analyseren
Over actieplannen analyseren
Een actieplan analyseren als beheerder