Zoekresultaten en statistieken

 

Getoonde gegevens kiezen

Zodra je een zoekopdracht hebt uitgevoerd bepaal je zelf welke gegevens in de zoekresultaten getoond worden. Dit zorgt ervoor dat je in één oogopslag de voor jou relevante gegevens kan raadplegen. Dit doe je als volgt: 

 1. Open de module "CRM"
 2. Voer de gewenste zoekopdracht uit
 3. Klik op het kolom-icoon, rechts boven de resultaten
 4. Vink aan welke details je wenst te zien in het overzicht
 5. Klik op "toepassen".

Hoe meer opties je selecteert, hoe langer het duurt om de gegevens te laden. Dit wordt aangegeven onderaan met de laadtijd. We raden je aan hier steeds rekening mee te houden.

 

 

Statistieken raadplegen

Zoek je op contacten of bedrijven, dan kan je statistieken van de resultaten raadplegen. Deze geven een visueel overzicht van de demografische gegevens, lidmaatschappen of contracten van de contacten of bedrijven in jouw zoekopdracht. 

Deze statistieken vind je als volgt terug: 

 1. Open de module "CRM"
 2. Voer de gewenste zoekopdracht uit
 3. Klik boven de resultaten op de tab "statistieken".

 De statistieken die worden weergegeven hebben enkel betrekking op de gevonden resultaten.

 

Verschillende soorten statistieken

 

Demografische statistieken

Wanneer je een zoekopdracht uitvoert die contacten als resultaat oplevert kan je de demografische statistieken van je zoekopdracht bekijken. Dan krijg je volgende gegevens te zien:

 • Geografische spreiding: Deze grafiek toont aan in welke steden en gemeentes de gefilterde contacten wonen.
 • Nationaliteit: Geeft de nationaliteit van de gefilterde contacten weer.
 • Leeftijdsverdeling: Toont hoeveel gefilterde contacten er zijn van elk geboortejaar. Dit is vooral nuttig in ploegsporten om na te gaan of er een gelijke verdeling is van ledenaantal met verschillende leeftijden. Dit is belangrijk om de continuïteit van de organisatie te kunnen garanderen.
 • Geslacht:  Geeft de man-vrouw verdeling aan van jouw zoekopdracht.
 • Taal: Geeft de relatieve verhouding aan van de taal bij de gefilterde contacten.
 • Bovendien worden hier ook eventuele extra velden als statistiek weergegeven.
Lidmaatschap statistieken

Een zoekopdracht die contacten als resultaat oplevert, stelt je ook in staat de statistieken in verband met het lidmaatschap raad te plegen. Deze tonen de evolutie van ledenaantallen binnen jouw zoekopdracht. Hiervoor worden volgende parameters gebruikt:

 • Ledenevolutie afgelopen 30 dagen: Dit percentage geeft aan of het ledenaantal binnen jouw zoekopdracht toegenomen of afgenomen is en met hoeveel percent gedurende de voorbije 30 dagen.
 • Instroom laatste 30 dagen: Percentage dat weergeeft met hoeveel percent jouw zoekopdracht de voorbije 30 dagen is toegenomen.
 • Uitstroom laatste 30 dagen: Percentage dat weergeeft met hoeveel percent jouw zoekopdracht de voorbije 30 dagen is afgenomen.
 • Evolutie lidmaatschap laatste 24 maanden: Geeft de evolutie van de verschillende lidmaatschappen weer over de voorbije twee jaar voor de gefilterde contacten.

 

 Statistieken over de contracten van bedrijven

Voerde je een zoekopdracht uit waarbij de resultaten bestaan uit bedrijven? Dan kan je de statistieken over de contracten van de bedrijven in jouw resultatenset eenvoudig terugvinden. Deze geven volgende gegevens weer: 

 • Contracttype: Een overzicht van de verschillende soorten contracttypes die voorkomen binnen jouw resultatenset. 
 • Aantal contracten: Het aantal contracten van dit type voorkomen binnen de resultaten van jouw zoekopdracht
 • Totale waarde: De totale waarde van alle contracten van het type dat op deze lijn vermeld staat. 

 

 

Was this helpful?
Over de module CRM
Waarom de module CRM gebruiken?
Gegevens opzoeken
Zoekbalk
Uitgebreid zoeken
Nuttige zoekopdrachten
Zoekopdracht opslaan
Zoekresultaten en statistieken
Contacten en leden beheren
Werken met contacten en lidmaatschappen
Contacten toevoegen
Leden aansluiten bij de federatie
Contact profiel onderdelen
Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken
Bericht versturen naar contacten
Contacten exporteren
Gepersonaliseerde documenten aanmaken
Lidkaarten zoeken en printen
Duplicate contacten samenvoegen
Contacten verwijderen
Lidmaatschappen in bulk beheren
Lidmaatschappen in bulk toevoegen
Lidmaatschappen in bulk kopiëren / vernieuwen
Lidmaatschappen in bulk beëindigen
Lidmaatschappen in bulk verwijderen
Families beheren
Werken met families
Families toevoegen
Profiel van de familie
Families linken aan contacten
Bericht verzenden naar families
Families exporteren
Families verwijderen
Bedrijven beheren
Werken met bedrijven
Bedrijven toevoegen
Profiel van een bedrijf
Werken met contracten
Contacten linken aan een bedrijf
(Sponsor) logo's weergeven in de app / website
Bericht / mail verzenden naar bedrijven
Bedrijven exporteren
Bedrijven verwijderen
Resources beheren
Werken met resources
Resources toevoegen
Profiel van een resource
Resources alloceren aan groepen of contacten
Werken met QR codes voor resources