Statistieken raadplegen

 

Statistieken raadplegen

Zoek je op contacten of bedrijven, dan kan je statistieken van de resultaten raadplegen. Deze geven een visueel overzicht van de demografische gegevens, lidmaatschappen of contracten van de contacten of bedrijven in jouw zoekopdracht. Statistieken raadplegen, doe je als volgt: 

 1. Open de module 'CRM'.
 2. Voer de gewenste zoekopdracht uit.
 3. Klik boven de resultaten op de tab 'statistieken'.

 De statistieken die worden weergegeven hebben enkel betrekking op de gevonden resultaten.

 

Verschillende soorten statistieken

Demografische statistieken

Wanneer je een zoekopdracht uitvoert die contacten als resultaat opleveren, dan kan je de demografische statistieken van je zoekopdracht bekijken. Je krijgt er de volgende gegevens te zien:

 • Geografische spreiding: Deze grafiek toont aan in welke steden en gemeentes de gefilterde contacten wonen.
 • Nationaliteit: Geeft de nationaliteit van de gefilterde contacten weer.
 • Leeftijdsverdeling: Toont hoeveel gefilterde contacten er zijn van elk geboortejaar. Dit is vooral nuttig in ploegsporten om na te gaan of er een gelijke verdeling is van ledenaantal met verschillende leeftijden. Dit is belangrijk om de continuïteit van de organisatie te kunnen garanderen.
 • Geslacht: Geeft de man-vrouw verdeling aan van jouw zoekopdracht.
 • Taal: Geeft de relatieve verhouding aan van de taal bij de gefilterde contacten.
 • Bovendien worden hier ook eventuele extra velden als statistiek weergegeven.
Lidmaatschap statistieken

Een zoekopdracht die contacten als resultaat oplevert, stelt je ook in staat de statistieken in verband met het lidmaatschap te raadplegen. Deze tonen de evolutie van ledenaantallen binnen jouw zoekopdracht. Hiervoor worden volgende parameters gebruikt:

 • Ledenevolutie afgelopen 30 dagen: Dit percentage geeft aan of het ledenaantal binnen jouw zoekopdracht toegenomen of afgenomen is en met hoeveel percent gedurende de voorbije 30 dagen.
 • Instroom laatste 30 dagen: Percentage dat weergeeft met hoeveel percent jouw zoekopdracht de voorbije 30 dagen is toegenomen.
 • Uitstroom laatste 30 dagen: Percentage dat weergeeft met hoeveel percent jouw zoekopdracht de voorbije 30 dagen is afgenomen.
 • Evolutie lidmaatschap laatste 24 maanden: Geeft de evolutie van de verschillende lidmaatschappen weer over de voorbije twee jaar voor de gefilterde contacten.
 

 

 Statistieken over de contracten van bedrijven

Voerde je een zoekopdracht uit waarbij de resultaten bestaan uit bedrijven? Dan kan je de statistieken over de contracten van de bedrijven in jouw resultatenset eenvoudig terugvinden. Deze geven volgende gegevens weer: 

 • Contracttype: Een overzicht van de verschillende soorten contracttypes die voorkomen binnen jouw resultatenset. 
 • Aantal contracten: Het aantal contracten van een type voorkomen binnen de resultaten van jouw zoekopdracht.
 • Totale waarde: De totale waarde van alle contracten van het type dat op deze lijn vermeld staat. 

 

Was this helpful?
Over de module CRM
Waarom de module CRM gebruiken?
Gegevens opzoeken en beheren
Profiel raadplegen
Uitgebreid zoeken
Nuttige zoekopdrachten
Zoekopdracht opslaan
Kolommen beheren
Statistieken raadplegen
Contacten en leden beheren
Contacten toevoegen
Contactprofiel onderdelen
Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken
Extra veld waarden in bulk bewerken
Duplicate contacten samenvoegen
Chatbericht versturen naar contacten
Gepersonaliseerde documenten maken
Lidkaarten downloaden
Contacten exporteren
Contacten verwijderen
Lidmaatschappen beheren
Waarom lidmaatschappen gebruiken
Over het tabblad lidmaatschappen
Lidmaatschap toevoegen aan contact
Lidmaatschap bewerken
Leden aansluiten bij de federatie
Federaties aangesloten op Twizzit
Lidmaatschappen in bulk toevoegen
Lidmaatschappen in bulk kopiëren / vernieuwen
Lidmaatschappen (in bulk) beëindigen
Lidmaatschappen in bulk verwijderen
Families beheren
Werken met families
Families toevoegen
Familieprofiel onderdelen
Families linken aan contacten
Bericht verzenden naar families
Families exporteren
Families verwijderen
Bedrijven beheren
Werken met bedrijven
Bedrijven toevoegen
Profiel van een bedrijf
Bedrijfslogo toevoegen
Werken met contracten
Contacten linken aan een bedrijf
(Sponsor) logo's weergeven in de app / website
Bericht / mail verzenden naar bedrijven
Bedrijven exporteren
Bedrijven verwijderen
Resources beheren
Werken met resources
Resources toevoegen
Profiel van een resource
Resources alloceren aan groepen of contacten
Werken met QR-codes voor resources