Contacten verwijderen

Over het algemeen raden we af contacten te verwijderen. Enerzijds verlies je zo definitief alle data die gekoppeld is aan het contact. Anderzijds kan het contact dan ook geen algemene communicatie meer ontvangen, zoals de nieuwsbrief. Daarom raden we eerder aan het lidmaatschap van het contact te beëindigen.

 

Wil je toch contacten verwijderen? Volg dan onderstaande stappen: 

  1. Open de module 'CRM' en klik bovenaan op het tabblad 'contacten'.

  2. Gebruik de filter rechts bovenaan om de gewenste contacten eenvoudig terug te vinden.

  3. Vink de gewenste contacten aan.

  4. Klik bovenaan op 'acties'.

  5. Klik op 'verwijderen'.

  6. Typ het woord 'verwijderen' in de daarvoor voorziene tekstbalk.

  7. Klik nogmaals op 'verwijderen'

Wil een contact geen communicatie meer ontvangen? Verwijder dan alle e-mailadressen gelinkt aan dit contact. De organisatie behoudt zo wel de historiek van dit contact. 

 

We hebben voorlopig geen actie die het mogelijk maakt om de logingegevens van een gebruiker te verwijderen. Je kan enkel toegangen ontzeggen (blacklisten).

 

Was this helpful?
Over de module CRM
Waarom de module CRM gebruiken?
Gegevens opzoeken en beheren
Profiel raadplegen
Uitgebreid zoeken
Nuttige zoekopdrachten
Zoekopdracht opslaan
Kolommen beheren
Statistieken raadplegen
Contacten en leden beheren
Contacten toevoegen
Contactprofiel onderdelen
Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken
Extra veld waarden in bulk bewerken
Duplicate contacten samenvoegen
Chatbericht versturen naar contacten
Gepersonaliseerde documenten maken
Lidkaarten downloaden
Contacten exporteren
Contacten verwijderen
Lidmaatschappen beheren
Waarom lidmaatschappen gebruiken
Over het tabblad lidmaatschappen
Lidmaatschap toevoegen aan contact
Lidmaatschap bewerken
Leden aansluiten bij de federatie
Federaties aangesloten op Twizzit
Lidmaatschappen in bulk toevoegen
Lidmaatschappen in bulk kopiëren / vernieuwen
Lidmaatschappen (in bulk) beëindigen
Lidmaatschappen in bulk verwijderen
Families beheren
Werken met families
Families toevoegen
Familieprofiel onderdelen
Families linken aan contacten
Bericht verzenden naar families
Families exporteren
Families verwijderen
Bedrijven beheren
Werken met bedrijven
Bedrijven toevoegen
Profiel van een bedrijf
Bedrijfslogo toevoegen
Werken met contracten
Contacten linken aan een bedrijf
(Sponsor) logo's weergeven in de app / website
Bericht / mail verzenden naar bedrijven
Bedrijven exporteren
Bedrijven verwijderen
Resources beheren
Werken met resources
Resources toevoegen
Profiel van een resource
Resources alloceren aan groepen of contacten
Werken met QR-codes voor resources