Contacten verwijderen

Over het algemeen raden we af contacten te verwijderen, aangezien deze personen dan ook geen algemene communicatie zoals de nieuwsbrief ontvangen. We raden eerder aan hun lidmaatschap te beëindigen.

 

Wens je toch contacten te verwijderen? Volg dan onderstaande stappen: 

  1. Open de module 'CRM' en klik bovenaan op het tabblad 'contacten'.
  2. Gebruik de filter rechts bovenaan om de gewenste contacten eenvoudig terug te vinden.
  3. Vink de gewenste contacten aan.
  4. Klik bovenaan op 'acties'.
  5. Klik op 'verwijderen'.
  6. Typ het woord 'verwijderen' in de daarvoor voorziene tekstbalk.
  7. Klik nogmaals op 'verwijderen'
Was this helpful?
Over de module CRM
Waarom de module CRM gebruiken?
Gegevens opzoeken
Profiel raadplegen
Uitgebreid zoeken
Nuttige zoekopdrachten
Zoekopdracht opslaan
Zoekresultaten en statistieken
Contacten en leden beheren
Contacten toevoegen
Contactprofiel onderdelen
Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken
Extra veld waarden bewerken
Duplicate contacten samenvoegen
Chatbericht versturen naar contacten
Gepersonaliseerde documenten aanmaken
Lidkaarten downloaden
Contacten exporteren
Contacten verwijderen
Lidmaatschappen beheren
Waarom lidmaatschappen gebruiken
Lidmaatschap toevoegen aan contact
Leden aansluiten bij de federatie
Lidmaatschappen in bulk toevoegen
Lidmaatschappen in bulk kopiëren / vernieuwen
Lidmaatschappen in bulk beëindigen
Lidmaatschappen in bulk verwijderen
Families beheren
Werken met families
Families toevoegen
Familieprofiel onderdelen
Families linken aan contacten
Bericht verzenden naar families
Families exporteren
Families verwijderen
Bedrijven beheren
Werken met bedrijven
Bedrijven toevoegen
Profiel van een bedrijf
Bedrijfslogo toevoegen
Werken met contracten
Contacten linken aan een bedrijf
(Sponsor) logo's weergeven in de app / website
Bericht / mail verzenden naar bedrijven
Bedrijven exporteren
Bedrijven verwijderen
Resources beheren
Werken met resources
Resources toevoegen
Profiel van een resource
Resources alloceren aan groepen of contacten
Werken met QR-codes voor resources