Contacten verwijderen

Over het algemeen raden we af contacten te verwijderen, aangezien deze personen dan ook geen algemene communicatie zoals de nieuwsbrief ontvangen. We raden eerder aan hun lidmaatschap te beëindigen.

Wens je toch contacten te verwijderen? Volg dan onderstaande stappen: 

  1. Open de module 'CRM' en klik bovenaan op het tabblad 'contacten'.
  2. Filter de contacten.
  3. Vink de gewenste contacten aan.
  4. Klik bovenaan op 'acties'.
  5. Klik op 'verwijderen'.
  6. Typ het woord 'Verwijderen' in de daarvoor voorziene tekstbalk.
  7. Klik nogmaals op 'verwijderen'
Was this helpful?
Over de module CRM
Waarom de module CRM gebruiken?
Gegevens opzoeken
Zoekbalk
Uitgebreid zoeken
Nuttige zoekopdrachten
Zoekopdracht opslaan
Zoekresultaten en statistieken
Contacten en leden beheren
Werken met contacten en lidmaatschappen
Contacten toevoegen
Leden aansluiten bij de federatie
Contact profiel onderdelen
Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken
Bericht versturen naar contacten
Contacten exporteren
Gepersonaliseerde documenten aanmaken
Lidkaarten zoeken en printen
Duplicate contacten samenvoegen
Contacten verwijderen
Lidmaatschappen in bulk beheren
Lidmaatschappen in bulk toevoegen
Lidmaatschappen in bulk kopiëren / vernieuwen
Lidmaatschappen in bulk beëindigen
Lidmaatschappen in bulk verwijderen
Families beheren
Werken met families
Families toevoegen
Profiel van de familie
Families linken aan contacten
Bericht verzenden naar families
Families exporteren
Families verwijderen
Bedrijven beheren
Werken met bedrijven
Bedrijven toevoegen
Profiel van een bedrijf
Werken met contracten
Contacten linken aan een bedrijf
(Sponsor) logo's weergeven in de app / website
Bericht / mail verzenden naar bedrijven
Bedrijven exporteren
Bedrijven verwijderen
Resources beheren
Werken met resources
Resources toevoegen
Profiel van een resource
Resources alloceren aan groepen of contacten
Werken met QR codes voor resources