Contactprofiel onderdelen

Het profiel van een contact bevat verschillende tabs. Hieronder vind je een overzicht van alle beschikbare informatie per tab. 

Profielfoto

Bovenaan in het contactprofiel vind je naast de naam van het contact in kwestie, het veld voor de 'profielfoto'. Je kan er een afbeelding toevoegen of de profielfoto downloaden.

Het tabblad contact

Hier vind je de volgende informatie terug: 

  • Contact informatie: Naam, geboortedatum, geslacht, taal, beroep, nationaliteit, bankrekeningnummer, rijksregisternummer, rugnummer, e-mailadres(sen), telefoonnummer(s), adres. Deze gegevens kan je aanpassen / toevoegen door op de knop 'aanpassen' rechts bovenaan te klikken. Vergeet nadien niet op 'opslaan' te klikken. 

  • Extra details: Dit zijn de velden die gedefinieerd worden in 'instellingen' > 'extra velden'. Hier kan je kiezen welke info je wenst toe te voegen aan het profiel van de persoon in kwestie. Vervolgens kan je deze extra details aanpassen via het groen 'potlood' icoon rechts van het extra veld in kwestie. Meer info over extra velden vind je hier.

  • Lidmaatschappen: De huidige en verlopen lidmaatschappen van het contact. Huidige lidmaatschappen kan je wijzigen of beëindigen via het icoon met de 'drie bolletjes' rechts van het lidmaatschap in kwestie. Nieuwe lidmaatschappen kan je toevoegen door de knop 'voeg toe' aan te klikken. 

  • Families: Raadpleeg hier de families waaraan het contact gelinkt is en pas deze aan indien gewenst. 

  • Bedrijven: Raadpleeg de bedrijven waaraan het contact gelinkt is en pas deze aan indien gewenst. 

Het tabblad gelinkt aan

Onder dit tabblad vind je alle teams, werkgroepen, resources en inschrijvingen terug waaraan het contact gelinkt is. Naast de groepen en de resources kan je op 'toevoegen' klikken om een nieuwe groep of resource aan het contact te linken. Bovendien kan je hier ook de teams en werkgroepen uit voorgaande seizoenen laden (via het keuzemenu met seizoen bovenaan) om de historiek van het contact te bekijken. 

Het tabblad agenda

Onder het tabblad agenda vind je de persoonlijke agenda van het contact in kwestie terug. Klik op een activiteit om deze te openen. 

Het tabblad evaluaties 

Onder dit tabblad vind je de evaluaties terug die voor het contact werden afgenomen. Je vind er de datum van de laatste evaluatie terug en eveneens de mogelijkheid om de gegevens van de laatste evaluatie te exporteren naar een pdf-document. 

Het tabblad facturatie

Onder dit tabblad worden alle facturen die gelinkt zijn aan dit contact verzameld. Je krijgt er een duidelijk overzicht van de status van de verschillende facturen. Verder kan je via de knop 'factuur aanmaken' een factuur aanmaken voor het contact in kwestie.  

Het tabblad media

Hier worden alle mediabestanden die gelinkt zijn aan het contact in kwestie weergegeven. Je kan er gepersonaliseerde documenten terugvinden alsook foto's, video's en andere documenten. Klik op de knop 'voeg toe' om een nieuw mediabestand toe te voegen en te linken aan dit contact. 

Het tabblad login

Onder dit tabblad vind je volgende informatie terug: 

  • Het ID van het contact: Dit is het Twizzit-ID van het contact. 

  • De gebruikersnaam van het contact. Deze werd door het contact zelf ingesteld tijdens de eerste login op Twizzit. 

  • Eerste login: De datum van de eerste keer dat de gebruiker inlogde op zijn / haar Twizzit-account.

  • Laatste login: De datum van de meest recente keer dat de gebruik zich binnen Twizzit aanmeldde. 

Via de knop 'Contact uitnodigen op Twizzit' kun je een Twizzit-uitnodiging per mail versturen naar het contact in kwestie. Deze uitnodiging bevat een link waarmee het contact zich kan aanmelden in Twizzit. Het contact dient dan een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen. Er wordt vervolgens een account aangemaakt. Nadien kan het contact telkens opnieuw inloggen op Twizzit via zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord.

Was this helpful?
Over de module CRM
Waarom de module CRM gebruiken?
Gegevens opzoeken en beheren
Profiel raadplegen
Uitgebreid zoeken
Nuttige zoekopdrachten
Zoekopdracht opslaan
Kolommen beheren
Statistieken raadplegen
Contacten en leden beheren
Contacten toevoegen
Contactprofiel onderdelen
Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken
Extra veld waarden in bulk bewerken
Duplicate contacten samenvoegen
Chatbericht versturen naar contacten
Gepersonaliseerde documenten maken
Lidkaarten downloaden
Contacten exporteren
Contacten verwijderen
Lidmaatschappen beheren
Waarom lidmaatschappen gebruiken
Over het tabblad lidmaatschappen
Lidmaatschap toevoegen aan contact
Lidmaatschap bewerken
Leden aansluiten bij de federatie
Federaties aangesloten op Twizzit
Lidmaatschappen in bulk toevoegen
Lidmaatschappen in bulk kopiëren / vernieuwen
Lidmaatschappen (in bulk) beëindigen
Lidmaatschappen in bulk verwijderen
Families beheren
Werken met families
Families toevoegen
Familieprofiel onderdelen
Families linken aan contacten
Bericht verzenden naar families
Families exporteren
Families verwijderen
Bedrijven beheren
Werken met bedrijven
Bedrijven toevoegen
Profiel van een bedrijf
Bedrijfslogo toevoegen
Werken met contracten
Contacten linken aan een bedrijf
(Sponsor) logo's weergeven in de app / website
Bericht / mail verzenden naar bedrijven
Bedrijven exporteren
Bedrijven verwijderen
Resources beheren
Werken met resources
Resources toevoegen
Profiel van een resource
Resources alloceren aan groepen of contacten
Werken met QR-codes voor resources