Contact profiel onderdelen

Het profiel van een contact bevat verschillende tabs. Hieronder vind je een overzicht van alle beschikbare informatie per tab. 

De contact-tab
Hier vind je volgende informatie terug: 
  • Contact informatie: Naam, geboortedatum, geslacht, taal, beroep, nationaliteit, bankrekeningnummer, rijksregisternummer, rugnummer, e-mailadres(sen), telefoonnummer(s), adres. Deze gegevens kan je aanpassen/toevoegen door op de knop rechts bovenaan te klikken.
  • Extra details: Dit zijn de velden die gedefinieerd worden in Instellingen > Extra velden. Hier kan je kiezen welke info je wenst toe te voegen aan het profiel van de persoon in kwestie. Vervolgens kan je ook deze aanpassen aan de hand van de groene knop boven deze gegevens in het profiel van het contact. Lees er hier meer over.
  • Lidmaatschappen: De huidige en vorige lidmaatschappen van het contact. Huidige lidmaatschappen kan je beëindigen door deze te openen en een einddatum in te geven en vervolgens op te slaan. Nieuwe lidmaatschappen kan je toevoegen door de knop "voeg toe" aan te klikken. 
  • Families: Raadpleeg hier de families waaraan het contact gelinkt is en pas deze aan indien gewenst. 
  • Bedrijven: Raadpleeg de bedrijven waaraan het contact gelinkt is en pas deze aan indien je dat wenst. 
De tab gelinkt aan

Onder deze tab van het profiel van een contact vind je alle teams, werkgroepen, resources en inschrijvingen terug waaraan het contact gelinkt is. Hier kan je ook op "toevoegen" klikken naast de groepen resources om een nieuwe groep of resource aan het contact te linken.

Bovendien kan je hier ook de inactieve teams en werkgroepen laden om de historiek van het contact te bekijken. 

De tab Agenda

Onder de tab agenda vind je de persoonlijke agenda van het contact in kwestie terug. Klik op een activiteit om deze te openen. 

De tab Evaluaties 

Onder deze tab vind je de evaluaties terug die voor het contact werden afgenomen. Hier vind je ook de datum van de laatste evaluatie terug en de mogelijkheid om de gegevens van de laatste evaluatie te exporteren naar een pdf-document. 

De tab Facturatie

Onder deze tab worden alle facturen die gelinkt zijn aan dit contact verzameld. Hier krijg je een duidelijk overzicht van de status van de verschillende facturen. 

Bovendien kan je hier tevens een factuur aanmaken voor het contact door op de knop "factuur aanmaken" te klikken en vervolgens het gewenste register te selecteren. 

De tab Media

Hier worden alle media die gelinkt zijn aan het contact in kwestie weergegeven. Gepersonaliseerde documenten zal je dus hier eenvoudigweg kunnen terugvinden, alsook foto's, video's en andere documenten waar deze persoon aan gelinkt is. 

Klik op de knop "voeg toe" om een nieuw mediabestand toe te voegen en te linken aan dit contact. 

De tab login

Onder deze tab vind je volgende informatie terug: 

  • Het ID van het contact: Dit is het Twizzit-ID van het contact. 
  • De gebruikersnaam van het contact. Deze werd door het contact zelf ingesteld tijdens de eerste login. 
  • Eerste login: De datum van de eerste keer dat de gebruiker inlogde op zijn/haar Twizzit-account.
  • Laatste login: De datum van de meest recente keer dat de gebruik zich binnen Twizzit aanmeldde. 

Bovendien kan je door de knop "nodig deze gebruiker uit" eenvoudigweg een uitnodiging sturen naar deze gebruiker die een link bevat, zodat de gebruiker zich kan aanmelden. 

 

Was this helpful?
Over de module CRM
Waarom de module CRM gebruiken?
Gegevens opzoeken
Zoekbalk
Uitgebreid zoeken
Nuttige zoekopdrachten
Zoekopdracht opslaan
Zoekresultaten en statistieken
Contacten en leden beheren
Werken met contacten en lidmaatschappen
Contacten toevoegen
Leden aansluiten bij de federatie
Contact profiel onderdelen
Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken
Bericht versturen naar contacten
Contacten exporteren
Gepersonaliseerde documenten aanmaken
Lidkaarten zoeken en printen
Duplicate contacten samenvoegen
Contacten verwijderen
Lidmaatschappen in bulk beheren
Lidmaatschappen in bulk toevoegen
Lidmaatschappen in bulk kopiëren / vernieuwen
Lidmaatschappen in bulk beëindigen
Lidmaatschappen in bulk verwijderen
Families beheren
Werken met families
Families toevoegen
Profiel van de familie
Families linken aan contacten
Bericht verzenden naar families
Families exporteren
Families verwijderen
Bedrijven beheren
Werken met bedrijven
Bedrijven toevoegen
Profiel van een bedrijf
Werken met contracten
Contacten linken aan een bedrijf
(Sponsor) logo's weergeven in de app / website
Bericht / mail verzenden naar bedrijven
Bedrijven exporteren
Bedrijven verwijderen
Resources beheren
Werken met resources
Resources toevoegen
Profiel van een resource
Resources alloceren aan groepen of contacten
Werken met QR codes voor resources