Jouw Twizzit platform? Daar wordt dagelijks aan gewerkt! Op basis van feedback van onze klanten en trends in de markt bepalen we welke modules we vernieuwen, welke functionaliteiten we toevoegen, welke functionaliteiten we vereenvoudigen, ... Benieuwd naar welke modules of functionaliteiten het Twizzit ontwikkelteam de komende weken onder handen neemt? We lijsten de geplande ontwikkelingen op:

Uitbreidingen registratiemodule

In juli pakten we uit met een compleet vernieuwde registratiemodule. Bij heel wat organisaties werd deze module erg positief onthaald en meteen vlijtig gebruikt. Daarbij ontvingen we van verschillende organisaties feedback, op basis van dewelke we nu enkele uitbreidingen voorzien. Zo plannen we om de volgende zaken toe te voegen:

  • Een overzicht van de geweigerde registraties
  • Uitgebreidere exports voor registraties
  • Export mogelijkheden voor contracten
  • Financiële referenties (zodat er eenvoudig naar de boekhouding en loonadministratie geëxporteerd kan worden)
  • Herberekenen van vergoedingen van reeds aangemaakte registraties

Toegangsbeheer 

Verder plannen we om de module beheer toegangen volledig onder handen te nemen. Daarbij mikken we op de volgende zaken:

  • Een volledig vernieuwde interface
  • Eenvoudiger beheer van rollen en automatische toegangsrechten
  • Vereenvoudiging van de verschillende toegangsopties

Federaties en koepelorganisaties

Voor de federaties en koepelorganisaties op Twizzit voorzien we meer functionaliteiten met betrekking tot het beheren van contracten. Daarnaast plannen we ook meer tools op vlak van reseller mogelijkheden.