Sinds februari dit jaar dienen medewerkers en vrijwilligers die met minderjarigen willen werken, een uittreksel uit het strafregister voor te leggen aan de organisatie waarmee ze een overeenkomst afsluiten. Val je uit de lucht of ben je gewoon op zoek naar een duidelijke gids over wat je moet weten? In deze blog ben je aan het juiste adres. 

 

Over de nieuwe regelgeving

Sinds 1 februari 2023 is er in het kader van het Vlaams actieplan tegen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag een nieuwe regelgeving van kracht voor vrijwilligers en medewerkers die met minderjarigen willen werken. Iedereen die met kinderen of jongeren wil werken, dient een uittreksel uit het strafregister voor te leggen aan de organisatie waarmee hij of zij een overeenkomst afsluit. Zo kan de organisatie in kwestie beter oordelen of iemand geschikt is om met minderjarigen te werken en indien nodig oordelen om de persoon in kwestie te weigeren o.b.v. (zeden)feiten.

 

Alles wat je praktisch moet weten op een rijtje

Voor welke organisaties geldt het decreet? 

De controleverplichting geldt voor organisaties met activiteiten in het kader van opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Welke medewerkers vallen onder de nieuwe controleverplichting?

De controleverplichting van het strafregister geldt enkel voor het (op)nieuw aanstellen van medewerkers (o.a. trainers, coaches, ...) die voldoen aan de volgende 4 voorwaarden.

  1. De medewerker is meerderjarig.
  2. De medewerker begeleidt minderjarigen.
  3. De medewerker begeleidt minderjarige sporters op structurele basis en heeft rechtstreeks contact met minderjarige sporters.
  4. De medewerker wordt door middel van een overeenkomst (op)nieuw aangesteld (contract, vrijwilligersovereenkomst, …). Dit kan zowel schriftelijk als mondeling.

Voor lopende overeenkomsten moet (en mag) je dus geen actie ondernemen.

Welke type strafregister moeten de werknemers voorleggen? 

Enkel het model 596.2 is toegestaan. Dit model is specifiek voor contacten met minderjarigen.

Waaraan moet de controle van het strafregister voldoen?

Je dient als organisatie het uittreksel te controleren voor de beslissing tot aanstelling. Daarbij mag het uittreksel dat voorgelegd wordt niet ouder dan een maand zijn. Om makkelijk bij te houden wie al dan niet gecontroleerd werd binnen je organisatie, mag je (enkel) de naam van de persoon in kwestie en de datum van controle registreren. Verder mag je niets over het uittreksel (zoals een kopie of notities over de inhoud) bijhouden.

Wat als het uittreksel (zeden)feiten bevat?

Als organisatie bepaal je zelf wat de criteria zijn om iemand te weigeren. Daarbij kun je volgens het decreet rekening houden met factoren zoals:

  • contextuele gegevens,
  • het tijdsverloop sinds de feiten,
  • de relevantie van het type feiten,
  • het feit of het gaat om een veroordeling wegens feiten gepleegd ten aanzien van een minderjarige
  • en andere criteria die je organisatie belangrijk vindt in de aanstelling van medewerkers.

Essentieel is dat je risico’s zoveel mogelijk probeert uit te sluiten. Hanteer het motto: streng maar rechtvaardig.

Nog tips?

Volgens het decreet mag je geen controle uitvoeren bij huidige werknemers. Daarnaast is een blanco uittreksel geen garantie op nul risico. Denk maar aan personen die nooit tegen de lamp liepen of verjaarde veroordelingen. Om de risico's die buiten de wetgeving vallen zo veel mogelijk te vermijden, raden we aan om als organisatie extra maatregelen te voorzien naast de formele verplichtingen van het decreet. Zorg daarbij voor voldoende controle en opvolging van alle medewerkers.

Meer gedetailleerde informatie over het decreet vind je hier

 

Controle registreren in Twizzit

Het is belangrijk om goed bij te houden wie al dan niet gecontroleerd werd binnen je organisatie. Wist je dat je de registratie van de controles heel vlot in Twizzit kan bijhouden? Benieuwd naar hoe je daarvoor te werk dient te gaan? Morgane legt het je uit in onderstaande video.